Praha bez bariér

Projekt DOTEKY

Sdružení Oliva projektem Doteky - Praha bez bariér rozvíjí dlouholetý koncepční projekt DOTEKY, který propojuje tvorbu handicapovaných a profesionálních výtvarníků v reprezentativních galerijních podmínkách. Doteky otevírají prostor pro kontakt handicapovaných s okolním světem, s celou veřejností, za deset let realizovaly řadu hmatových výstav a tvůrčích dílen hmatové estetiky.

V roce 2011 projekt obohacuje počin představující Prahu jako místo, kde bariéry oddělující svět handicapovaných mizí. Jednotlivé akce projektu Doteky jsou doplněny logem „Praha bez bariér“ s popisem jak se změnil svět a život handicapovaných od roku 1989. Jak se pro vozíčkáře začaly upravovat přechody, jak byla signalizací pro nevidomé vybavena doprava, jak se postupně odstraňují a mizí další bariéry. V roce 2012 se tato část projektu dále rozvine, vrcholem bude výstava k výročí 17.listopadu s názvem „Praha bez bariér.

Cílem je poukázat na to, že porevoluční stříhání ostnatého drátu, se obrazně netýká jen otevření hranic, ale i boření bariér v nás. Za 20 let po revoluci se v tomto ohledu mnohé změnilo, něco však ještě zůstává k překonání. Zažité stereotypy vnímání umění jsou mnohdy velkou překážkou vzájemného respektu. Na obou stranách se setkáváme s izolací vůči druhým.

V pokračující části Doteků se stejně jako v minulých letech zaměřujeme na vzájemnou interakci profesionálního a neprofesionálního umění (v podání handicapovaných umělců). Na boření vzájemných bariér a sblížení v tvůrčí práci.

Výtvarné umění dokáže tyto bariéry bořit. Oslovili jsme některé pražské organizace zabývající se poradenstvím a péčí o handicapované i profesionální výtvarníky. Položili jsme několik otázek: Co zůstává pro každého z nás stále největší bariérou, co si myslíme, že se od doby revoluce nejvíce změnilo v přístupu k lidem s handicapem.

Oslovili jsme nevidomou sochařku Boženu Přikrylovou, klienta Modrého klíče Jiřího Funka, romského výtvarníka Rudolfa Dzurka, klienty kulturního centra Oáza, sochaře Jiřího Vaňka, Václava Dyntara, Olbrama Zoubka a malíře Jiřího Anderleho, Jiřího Pecu atd.

Na toto téma uspořádáme cyklus výstav v galerii Perla, Ecce Terra, v galerii Modrého klíče, v Domově Palata, přímo na ZŠ Brána Jazyků, Café Bar Blaze atd. Další prostory jsou v jednání. Do projektu Praha bez bariér jsou zapojeny i vybrané pražské školy.

Výstavní činnost propojujeme se zážitkovými arteterapeutickými dílnami ve školách. Snažíme se tak vytvořit prostor pro vzájemné setkávání.